XXX Jubileuszowa Konferencja „Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine”

W dniach 14-17 października 2021 r. w Rytrze odbyła się XXX Jubileuszowa Konferencja „Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine”. Wydarzenie to zorganizowane zostało przez Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów (PSB) przy współpracy merytorycznej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH (WIMiC AGH). Komitetowi Organizacyjnemu przewodziła prof. Elżbieta Pamuła (Prezes Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów, Prodziekan ds. Nauki WIMiC AGH). Tegoroczna konferencja poświęcona była pamięci, zmarłego w listopadzie 2020 roku, prof. Jana Chłopka – Przewodniczącego dorocznych konferencji „Biomateriały w medycynie i weterynarii", byłego Prezesa PSB, Kierownika Katedry Biomateriałów i Kompozytów WIMiC, a także byłego Dziekana WIMiC AGH. W spotkaniu wzięło udział ponad 140 osób z Polski oraz zagranicy. Konferencja była okazją do wymiany doświadczeń między naukowcami z różnych ośrodków badawczych, a także do nawiązania współpracy pomiędzy inżynierami materiałoznawcami a środowiskiem medycznym.

Konferencję rozpoczęła uroczysta sesja poświęcona pamięci Pana Profesora Jana Chłopka. Na zaproszenie Komitetu Organizacyjnego, w uroczystości udział wzięła przedstawicielka Rodziny Pana Profesora, córka, Pani Magdalena Ostasz. Najważniejsze osiągnięcia Profesora na polu naukowym, dydaktycznym i organizacyjnym zostały przedstawione przez Panią Prof. Elżbietę Pamułę. W tej krótkiej prezentacji był widoczny ogromny wkład Pana Profesora Jana Chłopka w rozwój inżynierii materiałowej, a także jego dokonania m.in. w zakresie tworzenia nowych kierunków kształcenia, w szczególności inżynierii biomedycznej, czy organizacji międzynarodowych konferencji naukowych, np. ESB2015 - 27th European Conference on Biomaterials. Jako Prezes PSB, Pani Prof. Pamuła podkreślała szczególnie duże zaangażowanie Pana Profesora w powstanie i rozwój Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów oraz organizację corocznych (od 1990 roku) konferencji biomateriałowych w Rytrze. Następnie odtworzone zostały wystąpienia gości zagranicznych – Profesora Joachima Kohna (New Jersey Center for Biomaterials, Rutgers University, USA) oraz Profesora Jamesa Kirkpatricka (University Medical Center, Johannes Gutenberg University, Mainz, Niemcy). Głos zabrali również zaproszeni goście oraz uczestnicy konferencji. Wszyscy podkreślali fundamentalny wpływ Pana Profesora Chłopka na rozwój biomateriałów w Polsce i Jego działalność na arenie międzynarodowej, a także wybitną osobowość i poczucie humoru. Na zakończenie sesji Wychowankowie Pana Profesora Chłopka przedstawili swoje wspomnienia związane z doktoratem, wspólnymi konferencjami, czy wpływem Pana Profesora na swoją dalszą ścieżkę zawodową.

W ramach programu naukowego, uczestnicy konferencji mieli okazję zapoznać się z najnowszymi wynikami badań prowadzonymi nad biomateriałami, m.in. wysłuchując znakomitych wykładów plenarnych, które wygłosili:

 • Prof. C. James Kirkpatrick
  University Medical Center, Johannes Gutenberg University, Mainz, Germany
  „Biomaterials in Regenerative Medicine: View of the Past & Vision for the Future”
 • Prof. Lucie Bacakova
  Institute of Physiology of the Czech Academy of Sciences, Czech Republic
  „Factors Governing the Differentiation of Stem Cells in Tissue Engineering”
 • Prof. Dorota Bociąga
  Politechnika Łódzka
  „3D Bioprinting - Dedicated Biomaterials and Devices”

Z kolei Prof. Michał Wszoła, w swoim wykładzie Keynote – sponsorowanym przez tegorocznego wystawcę firmę Polbionica – przybliżył możliwości terapii cukrzycy typu I z wykorzystaniem biomateriałów i biotechnologii. Program konferencji obejmował ponadto 31 prezentacji ustnych, 78 prezentacji posterowych oraz 8 prezentacji „Rapid Fire”. Te ostatnie były elementem konkursu dla młodych naukowców ‘Best Poster Competition’, zorganizowanego pod patronatem Young Scientists Forum Europejskiego Stowarzyszenia Biomateriałów. Laureatem konkursu został Pan mgr inż. Konrad Kwiecień z AGH. Zwycięzca otrzymał nagrodę ufundowaną przez sponsorów konferencji – firmy Sygnis i Cellink.

Tegorocznej konferencji towarzyszyły uroczyste obchody Jubileuszu 25-lecia Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów. Z tej okazji odbył się uroczysty bankiet z muzyką na żywo, na którym szczególne podziękowania zostały złożone na ręce Pana mgr. inż. Augustyna Powroźnika, wieloletniego Skarbnika PSB i Sekretarza Konferencji w Rytrze.

W programie konferencji nie zabrakło również atrakcyjnych wydarzeń towarzyszących – regionalnego przyjęcia powitalnego w restauracji "Nad potokiem" i wycieczki krajoznawczej na wieżę widokową w Krynicy oraz do Ogrodów Sensorycznych w Muszynie.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej, gdzie zamieszczone są informacje o konferencji: http://www.biomat.agh.edu.pl