CAŁKOWITA LICZBA CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA: 265

stan na 10.06.2021

Członkowie honorowi: 2

  1. dr n. med. Emil Staszków 1/PSB/96
  2. Prof. dr hab. inż. Stanisław Błażewicz 10/PSB/96

Członkowie zwyczajni: 263

Składki członkowskie

Wysokość składki członkowskiej wynosi 30 zł / rok (bez prenumeraty czasopisma „Engineering of Biomaterials") lub 80 zł / rok (łącznie z prenumeratą).  

Składki członkowskie za dany rok kalendarzowy należy wpłacać do końca czerwca danego roku na konto:

Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów
30-059 Kraków, al.Mickiewicza 30/A-3
ING Bank Śląski S.A. O/Kraków
nr rachunku 63 1050 1445 1000 0012 0085 6001

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko członka PSB oraz informację, za który rok jest wnoszona składka.

Więcej informacji na temat składek i prenumeraty czasopisma można uzyskać u Skarbnika PSB:

dr inż. Beata Macherzyńska
tel. 12 617 25 91
e-mail: beatam@agh.edu.pl