Zarząd

Prezes
prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Katedra Biomateriałów i Kompozytów

Z-ca Prezesa
dr inż. Dorota Bociąga
Politechnika Łódzka
Wydział Mechaniczny
Instytut Inżynierii Materiałowej

Z-ca Prezesa
prof. dr hab. n. med. Jarosław Markowski
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Wydział Lekarski w Katowicach
Katedra i Klinika Laryngologii

Z-ca Prezesa
prof. dr hab. Stanisław Mitura
Wydział Medyczny
Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa
im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego w Kaliszu

Członek Zarządu
prof. dr hab. inż. Jan Chłopek
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Katedra Biomateriałów i Kompozytów

Członek Zarządu
prof. dr hab. inż. Beata Cwalina
Politechnika Śląska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Katedra Biotechnologii Środowiskowej

Członek Zarządu
dr hab. inż. Jacek Grabarczyk
Politechnika Łódzka
Wydział Mechaniczny
Instytut Inżynierii Materiałowej

Członek Zarządu
dr inż. Zbigniew Jaegermann
Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych

Członek Zarządu
prof. dr hab. n. med. Jan Pilch
Akademia Wychowania Fizycznego im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Wydział Wychowania Fizycznego
Katedra Nauk Fizjologiczno-Medycznych

Członek Zarządu
dr n. wet. Tomasz Szponder
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt

Członek Zarządu
prof. dr hab. inż. Hieronim Szymanowski
Politechnika Łódzka
Wydział Mechaniczny
Instytut Inżynierii Materiałowej

Komisja Rewizyjna

Przewodniczący
dr inż. Ewa Stodolak-Zych

Z-ca Przewodniczącego
dr inż. Beata Świeczko-Żurek

Członek Komisji
dr hab. inż. Bożena Pietrzyk

Z-ca Członka
dr Andrzej Kotela

Sąd Koleżeński

Przewodniczący
prof. dr hab. inż. Ewa Sawosz-Chwalibóg

Z-ca Przewodniczącego
prof. dr hab. inż. Piotr Niedzielski

Sekretarz
prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela

Sekretarz PSB

dr inż. Anna Morawska-Chochół

Skarbnik PSB

mgr inż. Augustyn Powroźnik