Zarząd

Prezes
prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła

Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Katedra Biomateriałów i Kompozytów

Z-ca Prezesa
dr hab. inż. Dorota Bociąga
Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny
Instytut Inżynierii Materiałowej

Z-ca Prezesa
prof. dr hab. n. med. Jarosław Markowski
Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
Wydział Lekarski w Katowicach
Katedra i Klinika Laryngologii

Z-ca Prezesa
dr n. wet. Tomasz Szponder
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Wydział Medycyny Weterynaryjnej
Katedra i Klinika Chirurgii Zwierząt

Członek Zarządu
prof. dr hab. inż. Beata Cwalina
Politechnika Śląska
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki
Katedra Biotechnologii Środowiskowej

Członek Zarządu
dr hab. inż. Jacek Grabarczyk
Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny
Instytut Inżynierii Materiałowej

Członek Zarządu
dr inż. Marta Kamińska
Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny
Instytut Inżynierii Materiałowej

Członek Zarządu
prof. dr hab. n. med. Jan Pilch
Akademia Wychowania Fizycznego
im. Jerzego Kukuczki w Katowicach
Wydział Wychowania Fizycznego
Katedra Nauk Fizjologiczno-Medycznych

Członek Zarządu
prof. dr hab. Alina Sionkowska
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Wydział Chemii
Katedra Chemii Biomateriałów i Kosmetyków

Członek Zarządu
dr hab. inż. Barbara Szaraniec, prof. AGH
Akademia Górniczo-Hutnicza im. S. Staszica
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Katedra Biomateriałów i Kompozytów

Członek Zarządu
prof. dr hab. inż. Hieronim Szymanowski
Politechnika Łódzka, Wydział Mechaniczny
Instytut Inżynierii Materiałowej


Komisja Rewizyjna

Przewodniczący
dr hab. inż. Ewa Stodolak-Zych, prof. AGH

Z-ca Przewodniczącego
dr hab. inż. Beata Świeczko-Żurek

Członek Komisji
dr inż. Piotr Komorowski

Z-ca Członka
dr inż. Artur Oziębło

 

Sąd Koleżeński

Przewodniczący
prof. dr hab. Stanisław Mitura

Z-ca Przewodniczącego
prof. dr hab. n. med. Ireneusz Kotela

Sekretarz
prof. dr hab. inż. Piotr Niedzielski

 

Sekretarz PSB

dr inż. Anna Morawska-Chochół

 

Skarbnik PSB

dr inż. Beata Macherzyńska