Konferencje organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Biomateriałówwww.biomat.agh.edu.pl

Historia organizacji konferencji dotyczącej biomateriałów sięga roku 1990, kiedy to po raz pierwszy została zorganizowana konferencja pt. "Biomateriały węglowe". Od 1996 roku konferencje te pod nazwą "Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine" organizowane są corocznie przez Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. Tematyka konferencji poświęcona jest wszystkim grupom biomateriałów (metaliczne, polimerowe, ceramiczne, węglowe, kompozytowe) i dotyczy w szczególności sposobów ich otrzymywania, badań właściwości biologicznych, badań doświadczalnych i klinicznych, aspektów prawnych i etycznych stosowania implantów.

Każdego roku w konferencji bierze udział ponad 100 osób, w tym kilkunastu gości z zagranicy m.in. z Danii, Irlandii, Niemiec, Czech i Białorusi. Wśród uczestników są zarówno materiałoznawcy, jak i lekarze różnych specjalności m.in. ortopedzi, chirurdzy, neurochirurdzy, stomatolodzy. Uczestnicy konferencji zapoznają się z najnowszymi wynikami badań prowadzonymi nad biomateriałami zarówno podczas wygłaszanych wykładów plenarnych, licznych referatów, jak również podczas wielu dyskusji w czasie sesji posterowych. Konferencja jest również okazją do wymiany doświadczeń między naukowcami z różnych ośrodków badawczych, a także do nawiązania współpracy pomiędzy inżynierami materiałoznawcami a środowiskiem medycznym, co jest niezbędne podczas projektowania biomateriałów. W ostatnich latach podczas konferencji organizowana jest specjalna sesja doktorantów, umożliwiająca prezentację młodych naukowców podejmujących badania dotyczące biomateriałów, połączona z konkursem na najlepszy poster.

Materiały z konferencji publikowane są w czasopiśmie „Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów” wydawanym przez Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów i Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

Konferencje pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów

Konferencje organizowane w 2022 roku:


https://mech.pg.edu.pl/konferencja-implanty

Konferencje zorganizowane w 2021 roku:


https://mech.pg.edu.pl/konferencja-implanty/implanty-2021


https://beauty-torun.umk.pl/pages/main_page/


https://uroda.umk.pl/pages/Sympozjum_2020/


Konferencje zorganizowane w 2020 roku:


Ulotka konferencyjna
FINAL PROGRAMME AND BOOK OF ABSTRACTS


https://uroda.umk.pl/pages/Sympozjum_2020/

Konferencje zorganizowane w 2019 roku:


http://medtrends.pl/


http://bioinzynieria.net/


https://www.eurobiotech.krakow.pl/gb/


https://mech.pg.edu.pl/konferencja-implanty/implanty-2019

Konferencje zorganizowane w 2018 roku:


http://eu-workshop-2018.termis.org


https://beauty-torun.umk.pl


https://mech.pg.edu.pl/zaklad-biomaterialow/implanty-2018


http://www.itmed.uk.com/index.html


http://www.nanomed.uk.com/


www.laryngologia-katowice2018.pl


https://biomah.ism.cnr.ithttp://bioinzynieria.net/

Inne konferencjewww.esb2021.org

Konferencje zorganizowane przez Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów


ISBPPB2018 Program i książka abstraktów

Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów, przy współpracy z amerykańskim stowarzyszeniem International Society for Biomedical Polymers and Polymeric Biomaterials (ISBPPB) oraz Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH zorganizowało w 2018 roku międzynarodową konferencję 4th International Conference on Biomedical Polymers & Polymeric Biomaterials (ISBPPB 2018). Wydarzenie  odbyło się w dniach 15-18 lipca 2018 r. na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Komitetowi Organizacyjnemu przewodził prof. dr hab. inż. Jan Chłopek (Kierownik Katedry Biomateriałów i Kompozytów, WIMIC AGH) oraz prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła (Prezes Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów), z kolei amerykańskie stowarzyszenie ISBPPB reprezentowali: prof. Gary Bowlin (The University of Memphis, USA) i prof. Munmaya Mishra (Altria Research Center, Virginia, USA). W konferencji udział wzięło 250 osób, z czego znakomitą większość stanowili goście zagraniczni z 36 krajów (m.in. z USA, Korei, Turcji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji, Grecji, Meksyku, Indii). Podczas konferencji zostały przedstawione: 4 wykłady plenarne, 11 wykładów typu „keynote”, 86 prezentacji ustnych, 22 prezentacje studenckie typu „rapid fire” oraz 131 posterów. Wykłady plenarne wygłosili: Prof. Sandra Van Vlierberghe (Universiteit Gent, Belgia), Prof. Andreas Lendlein (Helmholtz-Zentrum Geesthacht, Niemcy), Prof. Eben Alsberg (Case Western Reserve University, USA) oraz Prof. Joachim Kohn (The New Jersey Center for Biomaterials, Rutgers, USA). Program konferencji obejmował 12 sesji tematycznych związanych między innymi z materiałami polimerowymi dla inżynierii tkankowej, ortopedii, kardiologii, do leczenia ran oraz systemów dostarczania leków, a także związanych z metodami otrzymywania innowacyjnych polimerowych materiałów implantacyjnych, ich charakterystyką, badaniem reakcji komórkowych i tkankowych, analizą wyników badań doświadczalnych i klinicznych aż po przykłady aplikacji. Dla uczestników konferencji zorganizowano również ciekawy program towarzyszący, m.in. przyjęcie powitalne, uroczystą kolację dla zaproszonych wykładowców i przewodniczących sesji w tradycyjnej restauracji polskiej oraz Gala Dinner w Folwarku Zalesie koło Wieliczki.

ESB2015 Program i książka abstraktów

Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów było organizatorem międzynarodowej konferencji 27th European Conference on Biomaterials ESB 2015. To wydarzenie było ogromnym sukcesem i nobilitacją polskiego środowiska naukowego zajmującego się szeroko rozumianą problematyką biomateriałów. Konferencja odbyła się w dniach 30 sierpnia - 3 września 2015 roku w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie i okazała się wielkim wydarzeniem, w którym udział wzięło blisko 1000 osób, z czego znakomitą większość stanowili goście zagraniczni ze wszystkich kontynentów. Komitetowi Organizacyjnemu przewodzili prof. Jan Chłopek oraz prof. Elżbieta Pamuła. Wśród zaproszonych wykładowców plenarnych wymienić można takie sławy jak prof. Maria Siemionow, która dokonała pierwszego udanego przeszczepu twarzy w Stanach Zjednoczonych, czy uhonorowany wieloma nagrodami przewodniczący International College of Fellows of Biomaterials Science and Engineering, prof. Joachim Kohn. Łącznie przedstawionych zostało 8 wykładów plenarnych, 16 prezentacji „keynote”, 277 prezentacji ustnych, 38 prezentacji „Rapid Fire” oraz 534 postery. Program konferencji obejmował 58 sesji tematycznych związanych między innymi z nowoczesnymi materiałami implantacyjnymi, w tym biomateriałami inteligentnymi i o właściwościach antybakteryjnych, inżynierią tkankową, medycyną regeneracyjną, systemami dostarczania leków, nowatorskimi rozwiązaniami w zakresie terapii nowotworów, chorób neurodegeneracyjnych, chorób serca i układu krążenia, czy z wykorzystania komórek macierzystych. Dodatkowo konferencji towarzyszyły sesje specjalne, podczas których poruszane były zagadnienia komercjalizacji wyników badań naukowych, współpracy nauki z przemysłem, przedsiębiorczości młodych naukowców, czy edukacji w dziedzinie biomateriałów. Dla uczestników konferencji zorganizowano również bogaty program kulturalny, m.in. koncert muzyki klasycznej w Bazylice Mariackiej, uroczystą kolację dla wykładowców i przewodniczących sesji w Muzeum Narodowym w Sukiennicach oraz Gala Dinner w Kopalni Soli w Wieliczce.