Europejskie Stowarzyszenie Biomateriałów

Europejskie Stowarzyszenie Biomateriałów (ESB) powstało w marcu 1976 dzięki staraniom naukowców związanych z inżynierią biomateriałów - niezwykle nowatorską wówczas dziedziną nauki. Obecnie ESB jest bardzo prężnie działającą organizacją, skupiającą ponad 750 członków z 33 krajów. Cele działalności ESB sformułowane w Statucie to:

  • To encourage, foster, promote and develop research, progress and information concerning the science of biomaterials, as well as to promote, initiate, sustain and bring to a satisfactory conclusion research with others and programs of development and information in this particular field.
  • To collaborate with other associations and bodies whose efforts are directed at the same objectives and whose interests are allied with or are similar to those of the Society itself.
  • To promote the propagation of scientific information through publications and meetings.
  • To co-operate with other scientific organizations, governmental and private bodies, both national and international, in order to establish regulations and standards for biomaterials in general.
  • To encourage progress in the field of biomaterials in all its aspects, including research, teaching and clinical applications, as well as to foster any other activity pertinent thereto.

Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów, ze względu na spójność celów statutowych, już od wielu lat współpracuje z ESB, z dumą nosząc tytuł „Affiliated Society”. Współpraca między PSB i ESB wyraża się w obecności członków Zarządu ESB lub naukowców należących do tego Stowarzyszenia jako wykładowców plenarnych na konferencjach z cyklu „Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine”, organizowanych co roku w Rytrze. Od kilku lat nieodłącznym elementem konferencji jest także konkurs na najlepszy poster i prezentację Rapid Fire objęty patronatem Young Scientists Forum – organizacji działającej przy Europejskim Stowarzyszeniu Biomateriałów zrzeszającej młodych naukowców. Wydawnictwo Springer, dzięki staraniom YSF, ufundowało nagrody dla zwycięzców konkursu w formie voucherów na książki. Co więcej, jubileusz 25-lecia konferencji PSB zbiegł się w czasie z jubileuszem 40-lecia Europejskiego Stowarzyszenia Biomateriałów i wówczas ESB ufundowało specjalną nagrodę „Best Poster”. Oczywiście współpraca między stowarzyszeniami zintensyfikowała się w momencie przyznania Polskiemu Stowarzyszeniu Biomateriałów organizacji 27th European Conference on Biomaterials, która odbyła się w Krakowie w 2015 roku. Ostatnio ESB udzieliło także swojego poparcia dla nowej inicjatywy PSB – organizacji konferencji 4th International Conference on Biomedical Polymers & Polymeric Biomaterials. Mamy nadzieję, że przez kolejne lata partnerstwo między Europejskim a Polskim Stowarzyszeniem Biomateriałów pozostanie tak wartościowe jak do tej pory.