Osoby, które pragną przystąpić do Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów proszone są o wypełnienie deklaracji członkowskiej i przesłanie jej do Sekretarza PSB:

dr inż. Anna Morawska-Chochół
tel. 12 617 37 59
e-mail: morawska@agh.edu.pl

Składki członkowskie

Wysokość składki dla wszystkich członków wynosi 50 zł/rok.

Z opłat członkowskich zwolnieni są niepracujący emeryci.

Składki członkowskie za dany rok kalendarzowy należy wpłacać do końca czerwca danego roku na konto:

Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów
30-059 Kraków, al.Mickiewicza 30/A-3
ING Bank Śląski S.A. O/Kraków
nr rachunku 63 1050 1445 1000 0012 0085 6001

W tytule przelewu należy wpisać imię i nazwisko członka PSB oraz informację, za który rok jest wnoszona składka.

Więcej informacji na temat składek można uzyskać u Skarbnika PSB:

dr inż. Beata Macherzyńska
tel. 12 617 25 91
e-mail: beatam@agh.edu.pl