POLSKIE STOWARZYSZENIE BIOMATERIAŁÓW

Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Katedra Biomateriałów i Kompozytów
Al. Mickiewicza 30, paw. A-3
30-059 Kraków
e-mail:


Prezes PSB
Prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła

tel. 12 617 44 48
e-mail:

Skarbnik PSB
Składki członkowskie
dr inż. Beata Macherzyńska

tel. 12 617 25 91
e-mail:

Sekretarz PSB
Sprawy członkowskie
dr inż. Anna Morawska-Chochół
tel. 12 617 37 59
e-mail: