XXVII Walne i XI Wyborcze Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów

W dniu 11 grudnia 2020 r. (piątek) o godz. 13.00 odbyło się XXVII Walne i XI Wyborcze Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów (uzupełniające). Zebranie miało charakter wyborczy oraz sprawozdawczy za rok 2020.

W ramach towarzyszącego zebraniu seminarium referat pt.: Zastosowanie nano-/mikrocząstek do dostarczania związków biologicznie aktywnych" wygłosiła dr hab. Anna Karewicz (Uniwersytet Jagielloński).

Z uwagi na zaistniałą sytuację epidemiologiczną, związaną z ogłoszeniem przez Światową Organizację Zdrowia pandemii koronawirusa zebranie odbyło się w formie zdalnej na platformie MS Teams.