XXVI Walne i X Wyborcze Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów

W dniu 13 grudnia 2019 r. (piątek) o godz. 15.00 na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyło się XXVI Walne i X Wyborcze Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów. Zebranie miało charakter wyborczy oraz sprawozdawczy za rok 2019.

W ramach towarzyszącego zebraniu seminarium referat pt.: "Materiomika – pomost łączący naukę o materiałach z naukami o życiu" wygłosił prof. dr hab. Bogdan Walkowiak (Politechnika Łódzka).