XXV Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów

Uprzejmie informujemy, że w dniu 14 grudnia 2018 r. (piątek) o godz. 15.30 na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyło się XXV Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów. Zebranie miało charakter sprawozdawczy za rok 2018.

W ramach towarzyszącego zebraniu seminarium referat pt.: "Wybrane implantacje w układzie krążenia" wygłosił dr hab. n. med. Stanisław Rumian, prof. nadzw.