Wyniki konkursu na najlepszy artykuł

Z okazji Jubileuszu 20-lecia czasopisma „Engineering of Biomaterials” ogłoszony został konkurs na najlepszy artykuł opublikowany w 2017 roku.

Z przyjemnością informujemy, że w konkursie zwyciężyła publikacja pt.: "Przemiana fazowa roztworów chlorku chitozanu jako potencjalnego materiału do zastosowań w inżynierii biomedycznej / Phase transition of chitosan chloride solutions as potential material for application in biomedical engineering", autorów: Piotr Owczarz, Patryk Ziółkowski, Zofia Modrzejewska, Marek Dziubiński [Engineering of Biomaterials 139 (2017) 18-25].

Główną nagrodą jest bezpłatny udział autora korespondencyjnego w konferencji Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów „Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine", która odbędzie się w dniach 11-14 października 2018 r. w Rytrze.

Serdecznie gratulujemy!