XXIV Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów

Uprzejmie informujemy, że w dniu 15 grudnia 2017 r. (piątek) o godz. 15.30 na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie odbyło się XXIV Walne Zebranie Członków Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów. Zebranie miało charakter sprawozdawczy za rok 2017.

W ramach towarzyszącego zebraniu seminarium referat pt.: "Inżynieria tkankowa skóry w zastosowaniach klinicznych" wygłosiła dr hab. Justyna Drukała, prof. UJ.