Polsko-niemieckie warsztaty dla doktorantów: „GoBone: Treatment of large bone defects - from innovation to clinics"

W dniach 17-22 września 2017, na Wydziale Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, odbyły się warsztaty dla doktorantów z Polski i Niemiec zrealizowane w ramach projektu „German-Polish Network for Bone Engineering", w którego skład wchodzą następujący konsorcjanci: Technische Universität Dresden, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów, Niemieckie Stowarzyszenie Biomateriałów i partner przemysłowy - firma InnoTERE Biomaterials GmbH.

W warsztatach uczestniczyło w sumie 25 doktorantów z takich ośrodków jak m.in. Technische Universität Dresden, Technische Universität Berlin, Leibniz Universität Hannover, University Medical Center Rostock, Akademia Górniczo-Hutnicza i Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego i Uniwersytet Medyczny w Warszawie, Politechnika Gdańska, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Toruniu, Collegium Medicum w Bydgoszczy, Politechnika Łódzka. W ramach warsztatów były wygłaszane wykłady wybitnych prelegentów z Polski i Niemiec oraz prowadzone zajęcia laboratoryjne przez osoby z Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH i z Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

Program warsztatów : http://workshop.gobone.net/files/Schedule_Workshop_Krakov2017.pdf