ISBPPB 2018 - 4th International Conference on Biomedical Polymers & Polymeric Biomaterials

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji ISBPPB 2018 - 4th International Conference on Biomedical Polymers & Polymeric Biomaterials, która odbędzie w dniach 15-18 lipca 2018 r. na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Konferencja zorganizowana zostanie przez Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów, przy współpracy merytorycznej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH oraz International Society for Biomedical Polymers and Polymeric Biomaterials (ISBPPB) z USA. Dotychczasowe trzy edycje konferencji organizowane były w Stanach Zjednoczonych przez International Society for Biomedical Polymers and Polymeric Biomaterials (2014 Washington, 2015 Orlando, 2016 Woodbridge).  Organizacja czwartej konferencji w Polsce pozwoli na wymianę europejskich i amerykańskich doświadczeń i osiągnięć naukowych w zakresie biomateriałów polimerowych i mamy nadzieję, stworzy warunki do rozwoju współpracy z zagranicznym środowiskiem naukowym.

W programie konferencji przewidziane są referaty plenarne znamienitych prelegentów, prezentacje typu keynote, sesje naukowe i posterowe oraz sesja specjalna dla młodych naukowców. Tematyka konferencji obejmować będzie zagadnienia związane z materiałami polimerowymi dla celów medycznych, metodami otrzymywania innowacyjnych polimerowych biomateriałów implantacyjnych, ich charakterystyką, badaniem reakcji komórkowych i tkankowych, analizą wyników badań doświadczalnych i klinicznych aż po przykłady aplikacji. Tematyka ta obejmować będzie w szczególności: polimery biodegradowalne, hydrożele, polisiloksany, polisacharydy, poliuretany, pianki polimerowe, polimery inteligentne, polimery z pamięcią kształtu, polimery do zastosowań stomatologicznych i ortopedycznych, polimery do kontaktu z krwią, polimerowe systemy dostarczania leków, polimery dla inżynierii tkankowej, etc.

Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej konferencji: www.isbppb2018.org