ISBPPB 2018 - 4th International Conference on Biomedical Polymers & Polymeric Biomaterials

W dniach 15-18 lipca 2018 roku, w nowoczesnym budynku Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, odbyła się międzynarodowa konferencja ISBPPB 2018 - 4th International Conference on Biomedical Polymers & Polymeric Biomaterials. Wydarzenie to zorganizowane zostało przez Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów, przy współpracy merytorycznej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH oraz International Society for Biomedical Polymers and Polymeric Biomaterials (ISBPPB) z USA. Komitetowi Organizacyjnemu przewodził prof. dr hab. inż. Jan Chłopek (Kierownik Katedry Biomateriałów i Kompozytów, WIMIC AGH) oraz prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła (Prezes Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów), z kolei amerykańskie stowarzyszenie ISBPPB reprezentowali: prof. Gary Bowlin (The University of Memphis, USA) i prof. Munmaya Mishra (Altria Research Center, Virginia, USA).

W konferencji udział wzięło 250 osób, z czego znakomitą większość stanowili goście zagraniczni z 36 krajów (m.in. z USA, Korei, Turcji, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Włoch, Francji, Grecji, Meksyku, Indii).

Podczas konferencji zostały przedstawione: 4 wykłady plenarne, 11 wykładów typu „keynote”, 86 prezentacji ustnych, 22 prezentacje studenckie typu „rapid fire” oraz 131 posterów. Wykłady plenarne wygłosili: Prof. Sandra Van Vlierberghe (Universiteit Gent, Belgia), Prof. Andreas Lendlein (Helmholtz-Zentrum Geesthacht, Niemcy), Prof. Eben Alsberg (Case Western Reserve University, USA) oraz Prof. Joachim Kohn (The New Jersey Center for Biomaterials, Rutgers, USA). Program konferencji obejmował 12 sesji tematycznych związanych między innymi z materiałami polimerowymi dla inżynierii tkankowej, ortopedii, kardiologii, do leczenia ran oraz systemów dostarczania leków, a także związanych z metodami otrzymywania innowacyjnych polimerowych materiałów implantacyjnych, ich charakterystyką, badaniem reakcji komórkowych i tkankowych, analizą wyników badań doświadczalnych i klinicznych aż po przykłady aplikacji. Podczas konferencji przyznano nagrody za najlepsze prezentacje: ustne, rapid fire i posterowe, których sponsorami byli firma Arburg, czasopismo „Engineering of Biomaterials” i wydawnictwo MDPI (czasopismo „Polymers”).

Dla uczestników konferencji zorganizowano również ciekawy program towarzyszący, m.in. przyjęcie powitalne, uroczystą kolację dla zaproszonych wykładowców i przewodniczących sesji w tradycyjnej restauracji polskiej oraz Gala Dinner w Folwarku Zalesie koło Wieliczki.

Dotychczasowe trzy edycje konferencji organizowane były w Stanach Zjednoczonych przez International Society for Biomedical Polymers and Polymeric Biomaterials (2014 Washington, 2015 Orlando, 2016 Woodbridge). Organizacja czwartej konferencji w Polsce pozwoliła na wymianę międzynarodowych doświadczeń i osiągnięć naukowych w zakresie biomateriałów polimerowych, stworzyła także warunki do rozwoju współpracy z zagranicznymi środowiskami naukowymi.