„Engineering of Biomaterials” zakwalifikowane do finansowania w ramach programu MNiSW „Wsparcie dla czasopism naukowych”

Z przyjemnością informujemy, że czasopismo Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów „Engineering of Biomaterials” zostało objęte dofinansowaniem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Wsparcie dla czasopism naukowych”.

Celem programu jest wsparcie wydawców polskich czasopism naukowych nieujętych w międzynarodowych bazach czasopism naukowych o największym zasięgu, lecz publikujących artykuły naukowe o wysokim poziomie naukowym. Wsparcie to ma być przeznaczone na podniesienie poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich umożliwiających wejście tych czasopism do międzynarodowego obiegu naukowego. Artykuły naukowe publikowane w tych czasopismach będą uwzględniane przy ewaluacji działalności naukowej. Czasopismom zakwalifikowanym do programu „Wsparcie dla czasopism naukowych” będzie przypisywana wyjściowa wartość punktowa w wysokości 20 punktów.

Redakcja czasopisma „Engineering of Biomaterials”  pragnie wyrazić wdzięczność wszystkim Autorom, Recenzentom oraz Członkom Międzynarodowego Komitetu Redakcyjnego za zaangażowanie i wysoką jakość pracy, która została doceniona w wynikach niniejszego konkursu. Otrzymane dofinansowanie pozwoli na dalszy rozwój czasopisma i wprowadzenie nowej, ulepszonej polityki wydawniczej.

Serdecznie zapraszamy do współpracy i publikacji artykułów na łamach czasopisma „Engineering of Biomaterials”!