REDAKCJA
DLA AUTORÓW PRENUMERATA ARCHIWUM
Czasopismo Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów
i Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie


Czasopismo "Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów" jest dwujęzycznym polsko-angielskim kwartalnikiem, wydawanym od 1997 roku. Publikowane są w nim recenzowane prace oryginalne oraz artykuły przeglądowe dotyczące inżynierii biomateriałów i inżynierii biomedycznej. Czasopismo zajmuje się tematyką związaną z wykorzystaniem zasad i metod inżynierii materiałowej w rozwiązywaniu problemów dotyczących zdrowia ludzkiego. Obejmuje projektowanie i wytwarzanie biozgodnych materiałów, implantów, podłoży, sztucznych organów, nośników leków i różnych urządzeń medycznych. Prezentuje wyniki badań skierowanych na technologię otrzymywania biomateriałów oraz ich oddziaływanie ze środowiskiem biologicznym i żywą tkanką, mające na celu poprawę biozgodności oraz biofunkcjonalności materiałów dla zastosowań medycznych.

Dyscypliny odpowiadające tematyce czasopisma:
 • Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
 • Biotechnologia
 • Inżynieria materiałowa
 • Medycyna
 • Nauki weterynaryjne

Punktacja MNiSW 2015r.: 7

ISSN 1429-7248

Wersja papierowa czasopisma „Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów”
jest jego wersją pierwotną

Czasopismo indeksowane jest w bazach:
Index Copernicus, BazTech i Polska Bibliografia Lekarska

KOMITET REDAKCYJNY:  
   Prof. dr hab. inż. Jan Chłopek - Redaktor Naczelny
   Prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła - Redaktor / Redaktor tematyczny
   mgr inż. Katarzyna Trała -
Sekretarz Redakcji / Skład komputerowy
   mgr inż. Augustyn Powroźnik - Sekretarz Redakcji / Skład komputerowy

   
MIĘDZYNARODOWY KOMITET REDAKCYJNY:
 • Iulian Antoniac - University Politehnica of Bucharest, Romania
 • Lucie Bacakova - Academy of Science of the Czech Republic, Prague, Czech Republic
 • Romuald Będziński - Politechnika Wrocławska
 • Marta Błażewicz - Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 
 • Stanisław Błażewicz - Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 
 • Maria Borczuch-Łączka - Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków
 • Wojciech Chrzanowski - University of Sydney, Australia
 • Jan Ryszard Dąbrowski - Politechnika Białostocka
 • Timothy Douglas - University of Gent, Belgium
 • Christine Dupont-Gillain - Université Catholique de Louvain, Belgium
 • Matthias Epple - University of Duisburg-Essen, Germany
 • Robert Hurt - Brown University, Providence, USA
 • James Kirkpatrick - Johannes Gutenberg University, Mainz, Germany
 • Małgorzata Lewandowska-Szumieł - Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Jan Marciniak - Politechnika Śląska
 • Sergey Mikhalovsky - University of Brighton, United Kingdom
 • Stanisław Mitura - Politechnika łódzka
 • Roman Pampuch - Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 
 • Abhay Pandit - National University of Ireland, Galway
 • Stanisław Pielka - Akademia Medyczna we Wrocławiu
 • Vehid Salih - UCL Eastman Dental Institute, United Kingdom
 • Jacek Składzień - Uniwersytet Jagielloński, Collegium Medicum, Kraków
 • Andrei V. Stanishevsky - University of Alabama at Birmingham, USA
 • Anna Ślósarczyk - Akademia Górniczo-Hutnicza, Kraków 
 • Tadeusz Trzaska - Akademia Wychowania Fizycznego, Poznań
 • Dimitris Tsipas - Aristotle University of Thessaloniki, Greece
ADRES REDAKCJI:
   Czasopismo „Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów”
   Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów
   Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
   Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
   Katedra Biomateriałów
   Al. Mickiewicza 30, paw. A-3
   30-059 Kraków
   e-mail: chlopek@agh.edu.pl
   e-mail: kabe@agh.edu.pl
   tel.  (48 12) 617 25 03, 617 25 61
   tel./fax  (48 12) 617 45 41