Pełne artykuły opublikowane w poszczególnych numerach
czasopisma "Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów"

Articles included in the Journal of the Polish Society for Biomaterials
"Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów"

ROK / YEAR NUMER / NUMBER
od / since
2017
http://biomat.krakow.pl
2016 134
135
136
137
138
nr specjalny /
special issue
2015 130
131
132
133
 
2014 124
125  126   127    128-129
nr specjalny /
special issue
2013 118
119
120
 121
 122-123
nr specjalny /
special issue
 
2012 112 113
114
115 116-117
nr specjalny /
special issue
 
2011 102
103
104
105
106-108 109-111
2010 92
93
94
95
96-98 99-101
2009 85
 86
87
88
 89-91
   
2008 73
74
 75
  76
77-80
81-84
2007 61
62
63-64  65-66
67-68
69-72
2006 54-55
56-57
58-60
     
2005 43-44
45
46
47-53
   
2004
35-36
37 38-42
   
2003 26
27
28
29
30-33    
2002 20
21
22
23-25
     
2001 13
14
15-16
17-19
   
2000 9
10
11
12
   
1999 5-6
7-8
        
1998 2
3
4
     
1997 1