REDAKCJA DLA AUTORÓW PRENUMERATA ARCHIWUM

Warunki prenumeraty

Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów przyjmuje zamówienia na prenumeratę, która może obejmować dowolny okres, w którym wydawane są kolejne zeszyty. Zamawiający otrzyma zaprenumerowane zeszyty począwszy od daty dokonania wpłaty. Zamówienia wstecz będą realizowane w miarę posiadanych zapasów.
Kontakt w sprawie prenumeraty: apowroz@agh.edu.pl
 
Realizacja zamówienia:
Warunkiem realizacji zamówienia jest otrzymanie z banku potwierdzenia dokonania wpłaty przez prenumeratora.
 

Konto:
Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów
30-059 Kraków, al.Mickiewicza 30/A-3
ING Bank Śląski S.A. O/Kraków,
nr rachunku 63 1050 1445 1000 0012 0085 6001
 
Należy podać swój adres, okres prenumeraty i liczbę zamawianych egzemplarzy.
 
Cena 1 kwartalnika wynosi 20 zł

Prenumerata roczna obejmuje 4 numery regularne i nie obejmuje numeru specjalnego (materiały konferencyjne).