Konferencje organizowane przez Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów


www.isbppb2018.org

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji ISBPPB 2018 - 4th International Conference on Biomedical Polymers & Polymeric Biomaterials, która odbędzie w dniach 15-18 lipca 2018 r. na terenie Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Konferencja zorganizowana zostanie przez Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów, przy współpracy merytorycznej Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH oraz International Society for Biomedical Polymers and Polymeric Biomaterials (ISBPPB) z USA. Dotychczasowe trzy edycje konferencji organizowane były w Stanach Zjednoczonych przez International Society for Biomedical Polymers and Polymeric Biomaterials (2014 Washington, 2015 Orlando, 2016 Woodbridge). Organizacja czwartej konferencji w Polsce pozwoli na wymianę europejskich i amerykańskich doświadczeń i osiągnięć naukowych w zakresie biomateriałów polimerowych i mamy nadzieję, stworzy warunki do rozwoju współpracy z zagranicznym środowiskiem naukowym.

W programie konferencji przewidziane są referaty plenarne znamienitych prelegentów, prezentacje typu keynote, sesje naukowe i posterowe oraz sesja specjalna dla młodych naukowców. Tematyka konferencji obejmować będzie zagadnienia związane z materiałami polimerowymi dla celów medycznych, metodami otrzymywania innowacyjnych polimerowych biomateriałów implantacyjnych, ich charakterystyką, badaniem reakcji komórkowych i tkankowych, analizą wyników badań doświadczalnych i klinicznych aż po przykłady aplikacji. Tematyka ta obejmować będzie w szczególności: polimery biodegradowalne, hydrożele, polisiloksany, polisacharydy, poliuretany, pianki polimerowe, polimery inteligentne, polimery z pamięcią kształtu, polimery do zastosowań stomatologicznych i ortopedycznych, polimery do kontaktu z krwią, polimerowe systemy dostarczania leków, polimery dla inżynierii tkankowej, etc.
www.biomat.agh.edu.pl

Historia organizacji konferencji dotyczącej biomateriałów sięga roku 1990, kiedy to po raz pierwszy została zorganizowana konferencja pt. "Biomateriały węglowe". Od 1996 roku konferencje te pod nazwą "Biomaterials in Medicine and Veterinary Medicine" organizowane są corocznie przez Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów. Tematyka konferencji poświęcona jest wszystkim grupom biomateriałów (metaliczne, polimerowe, ceramiczne, węglowe, kompozytowe) i dotyczy w szczególności sposobów ich otrzymywania, badań właściwości biologicznych, badań doświadczalnych i klinicznych, aspektów prawnych i etycznych stosowania implantów.

Każdego roku w konferencji bierze udział ok. 100 osób, w tym kilkunastu gości z zagranicy m.in. z Danii, Irlandii, Niemiec, Czech i Białorusi. Wśród uczestników są zarówno materiałoznawcy, jak i lekarze różnych specjalności m.in. ortopedzi, chirurdzy, neurochirurdzy, stomatolodzy. Uczestnicy konferencji zapoznają się z najnowszymi wynikami badań prowadzonymi nad biomateriałami zarówno podczas wygłaszanych wykładów plenarnych, licznych referatów, jak również podczas wielu dyskusji w czasie sesji posterowych. Konferencja jest również okazją do wymiany doświadczeń między naukowcami z różnych ośrodków badawczych, a także do nawiązania współpracy pomiędzy inżynierami materiałoznawcami a środowiskiem medycznym, co jest niezbędne podczas projektowania biomateriałów. W ostatnich latach podczas konferencji organizowana jest specjalna sesja doktorantów, umożliwiająca prezentację młodych naukowców podejmujących badania dotyczące biomateriałów, połączona z konkursem na najlepszy poster.

Materiały z konferencji publikowane są w czasopiśmie „Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów” wydawanym przez Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów i Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki.

Konferencje pod patronatem Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów


http://eu-workshop-2018.termis.org


https://beauty-torun.umk.pl


https://mech.pg.edu.pl/zaklad-biomaterialow/implanty-2018


http://www.itmed.uk.com/index.html


http://www.nanomed.uk.com/


www.laryngologia-katowice2018.pl


https://biomah.ism.cnr.ithttp://bioinzynieria.net/

Inne konferencjewww.esb2018maastricht.org