Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów przyjmuje zamówienia na prenumeratę, która może obejmować dowolny okres, w którym wydawane są kolejne zeszyty. Zamawiający otrzyma zaprenumerowane zeszyty począwszy od daty dokonania wpłaty. Zamówienia wstecz będą realizowane w miarę posiadanych zapasów.
Kontakt w sprawie prenumeraty: mgr inż. Augustyn Powroźnik, tel. 12 617 45 41, e-mail: apowroz@agh.edu.pl

Warunkiem realizacji zamówienia jest otrzymanie z banku potwierdzenia dokonania wpłaty przez prenumeratora.

Konto:
Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów
al. Mickiewicza 30/A-3, 30-059 Kraków
ING Bank Śląski S.A. O/Kraków
nr rachunku 63 1050 1445 1000 0012 0085 6001

Należy podać swój adres, okres prenumeraty i liczbę zamawianych egzemplarzy.

Cena 1 kwartalnika wynosi 20 zł

Prenumerata roczna obejmuje 4 numery regularne i nie obejmuje numeru specjalnego (materiały konferencyjne).