Czasopismo Polskiego Stowarzyszenia Biomateriałów
i Wydziału Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Akademii Górniczo-Hutniczej im. St. Staszica w Krakowie

Zapraszamy na nową stronę internetową: www.biomaterials.pl

 

REDAKCJA:

 • Redaktor naczelny: prof. dr hab. inż. Elżbieta Pamuła
 • Redaktor / Redaktor tematyczny: dr inż. Patrycja Domalik-Pyzik
 • Sekretarz Redakcji / Projekt: mgr inż. Katarzyna Trała
 • Punktacja MEiN: 20 pkt
 • ISSN: 1429-7248
 • DOI: 10.34821

TEMATYKA:

Czasopismo "Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów" ukazuje się jako kwartalnik od 1997 roku. Publikowane są w nim recenzowane prace oryginalne oraz artykuły przeglądowe dotyczące inżynierii biomateriałów i inżynierii biomedycznej. Czasopismo zajmuje się tematyką związaną z wykorzystaniem zasad i metod inżynierii materiałowej w rozwiązywaniu problemów dotyczących zdrowia ludzkiego. Obejmuje projektowanie i wytwarzanie biozgodnych materiałów, implantów, podłoży, sztucznych organów, nośników leków i różnych urządzeń medycznych. Prezentuje wyniki badań skierowanych na technologię biomateriałów oraz ich oddziaływanie ze środowiskiem biologicznym i żywą tkanką, mające na celu poprawę biozgodności oraz biofunkcjonalności materiałów dla zastosowań medycznych.

DYSCYPLINY:

 • Biocybernetyka i inżynieria biomedyczna
 • Biotechnologia
 • Inżynieria materiałowa
 • Medycyna
 • Nauki weterynaryjne

 
KONTAKT:


Czasopismo „Engineering of Biomaterials / Inżynieria Biomateriałów”
Polskie Stowarzyszenie Biomateriałów
Akademia Górniczo-Hutnicza im. St. Staszica
Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki
Katedra Biomateriałów i Kompozytów
Al. Mickiewicza 30, paw. A-3
30-059 Kraków
e-mail: biomaterials@agh.edu.pl

Prof. Elżbieta Pamuła - Redaktor naczelny
e-mail: epamula@agh.edu.pl
tel. +48 12 617 44 48

dr. inż. Patrycja Domalik-Pyzik - Redaktor / Redaktor tematyczny
e-mail: pdomalik@agh.edu.pl
tel. +48 12 617 37 59

mgr inż. Katarzyna Trała - Sekretarz Redakcji / Projekt
e-mail: kabe@agh.edu.pl
tel. +48 12 617 25 61